7
Dipartimenti

20
Corsi di studio

64
SSD

83
Insegnamenti
valutati: 98.80%
76
Docenti
valutati: 98.68%
95
UD
valutate: 98.95%
461
Schede totali

11
Osservazioni

4.85
Schede/UD

6.07
Schede/Docente


Filtri

2023